TRACKs BisiJa

En el seguent enllaç trobareu els tracks de les sortides que es van fent:

--------------------

Waypoint
Els receptors GPS poden enmagatzemar la posició d'un lloc específic. Cadascuna d'aquestes posicions enmagatzemades es diu waypoint (punt del cami)

Track
Un track és una successió de waipoints concatenats que defineixen un camí recorregut.

Ruta
Es defineix ruta (GPS Garmin) com el recorregur que uneix diferents waipoints

Diferència entre Ruta i Track_
Els tracks són creats sobre la marxa i tenen centenars de punts permetent així un seguimen fidel del cami. Les rutes estan menys definides ja que tenen tan sols els waypoints com a punts intermitjos.

Diferència entre un Punt de Track i un Waypoint
Tant els punts dels tracks com els waipoints representen posicions. No obstant això, mentre que els punts de track són tan sols punts pels que hem passat i sols contenen les coordenades, els waipoints  tenen a més a més Nom i data en la que ha estat guardat per l'usuari per representar un punt significatiu.